Uzm. Dr. Ahmet Köse

Diplomalar ve Üye Olduğum Dernekler

                DİPLOMALAR

1998 : Tıp Doktoru

2003 : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

2013: Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı

 

                ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Tabipler Birliği (TTB)

Gaziantep-Kilis Tabip Odası (GKTO)

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Türk Pediatri Kurumu