Çocuk Kardiyoloji

Uzm. Dr. Ahmet Köse

> 0-18 yaş arası çocuk kalp muayenesi ve kalp EKO'su
> Ekokardiyografi (Kalp ultrasonu)
> Elektrokardiyografi (EKG, kalp elektrosu)
> 24 saatlik kalp ritim takibi (Holter EKG)
> Fetal EKO (Anne karnında bebek kalp EKO'su )
> Kalpte Üfürümü Olan yenidoğan ve çocuğun tanı ve tedavisi
> Morarması (siyanoz) olan yenidoğan ve çocuğun tanısı ve tedavisi
> Spor öncesi çocuk kalp muayenesi
> Atrial septal defekt (ASD) tanı ve tedavisi
> Ventriküler septal defekt (VSD) tanı ve tedavisi
> Patent duktus arteriosus (PDA) tanı ve tedavisi
> ASD, VSD ve PDA sı olan çocuğun tanı, takip ve tedavisi
> Gögüs ağrısı olan çocuğun değerlendirilmesi
> Kalbinde delik olan çocuğun tanı, takip ve tedavisi
> Kalp damarlarında daralma olan çocukların tanı ve takibi
> Eklem romatizması ve kalp romatizması tanı, takip ve tedavisi
> Kalpte ritim bozukluğu (aritmi) tanı ve tedavisi
> Bayılma şikayeti olan çocuğun değerlendirilmesi
> Biküspid aort kapağı olan çocuğun tanı ve takibi
> Mitral kapak prolapsusu (çökme) olan çocuğun tanı ve takibi
> Pulmoner hipertansiyon (akciğer yüksek tansiyonu) tanı ve takibi
> Kardiyomiyopati (kalp kası hastalığı) li çocuğun takip ve tedavisi