Sık Sorulan Sorular

Çocuklarda Göğüs Ağrısı Ne Zaman Önemli?

Göğüs ağrısı çocuklarda acil ve polikliniklere sık başvuru nedenlerindendir. Nadiren nedeni kalp ile ilgili problemler olsa da aileleri çok endişelendiren bir şikayettir. Göğüs ağrısının çocuklarda ancak % 0-4'ü kalp ile ilgilidir. Tipik özellikteki anjinal ağrı göğüs ön yüzde veya iman tahtası denilen göğüs kemiğinin altında olur, efor-ağır bir yemek-soğuk stresi ve üzüntü ile ortaya çıkar, omuza, çeneye, kola, sırta veya karına yayılır, sıkıştırıcı, derin ve ağır baskı hissi verir, göğüste ezilme hissi vardır. Aort darlığı, mitral kapakta çökme (mitral valv prolapsusu), akciğer tansiyon yüksekliği (pulmoner hipertansiyon), kalp kası hastalığı (kardiyomiyopati), kalbi besleyen (koroner arterler) damarların hastalığı, kalp kası (miyokardit) ve kalp zarı iltihabı (perikardit), kalpte ritim bozukluğu (aritmi) göğüs ağrısı yapan kalp ile ilgili nedenlerdir.

Ağrı fizik aktiviteyle ortaya çıkıyor veya kötüleşiyorsa, çarpıntı, başdönmesi ve bayılma ile birlikteyse, muayene-film ve kalp elektrosu (EKG)'nda anormallik varsa, ailede bilinen önemli kalp hastalığı var ve bu ağrı nedeni ile aile aşırı endişeli ise çocuk kardiyoloji muayenesi önerilir.