Sık Sorulan Sorular

Çocuklarda Spor Öncesi Kalp Muayenesi Neden Önemli?

Hekimler, çocuk ve gençlerin spor faaliyetlerine katılma izniyle ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Spor sırasında ani ölümleri veya diğer ciddi olayları önlemek veya azaltmak için doktorlar problem yaratabilecek kalp sorunlarının farkında olmalıdır. Katılım öncesi taramanın amacı, ani kardiyak ölüme neden olabilecek veya zemin hazırlayacak ''sessiz'' kalp hastalıklarını saptamaktır. 

Sporcunun kişisel ve aile öyküsü sorgulanmalı, ayrıntılı fizik muayenesi yapılmalı ve EKG (kalp elektrosu) çekilerek değerlendirilmeli, yapılan değerlendirmelerde şüpheli bir durum saptanması halinde sporcu ileri değerlendirme için Çocuk Kardiyologuna yönlendirilmelidir.